Τεχνική Υποστήριξη: 24670 22291

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά των Windows 10 είναι η Τεχνική Υποστήριξη κατευθείαν από τη Microsoft. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε την Υποστήριξη της Microsoft, από τις Απαντήσεις στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου. Ποτέ πριν οι επιλογές αυτές δεν υπήρχαν ενσωματωμένες μέσα στο λειτουργικό σύστημα!

Η Apple δημοσίευσε πρόσφατα μια νέα ενημερωμένη έκδοση του Boot Camp, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες Mac να εγκαταστήσουν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows μαζί με το OS X. Η νέα έκδοση υποστηρίζει το πρόσφατο Windows 10 OS.

boot camp apple Mac Mac

Σε προηγούμενα άρθρα μας, αναφέραμε τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του νέου λειτουργικού συστήματος Windows 10, και προτείναμε λύσεις απενεργοποίησης αρκετών αμφιλεγόμενων χαρακτηριστικών, όπως το Wi-Fi Sense. Εν τω μεταξύ το Internet έχει γεμίσει εφαρμογές απενεργοποίησης χαρακτηριστικών των Windows που βοηθούν την Microsoft να συλλέγει δεδομένα.

Τα Windows 10 έρχονται με μία νέα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη [EULA], με την οποία σύμφωνησαν όλοι οι χρήστες πριν εγκαταστήσουν και χρησιμοποιήσουν το νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft.

Οι ενημερώσεις στα Windows 10 γίνονται αυτόματα και ο χρήστης δεν μπορεί να επιλέξει ποιες επιθυμεί να εγκατασταθούν και ποιες όχι.

Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερώσεις μπορεί να δημιουργήσουν conflicts, οπότε αυτές πρέπει να αφαιρεθούν. Για το λόγο αυτό η Microsoft διέθεσε ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να εμποδίσει προσωρινά την εγκατάσταση συγκεκριμένων updates και drivers, μέχρι να εκδοθεί ένας κατάλληλος ή μία διόρθωση.

firefox40 windows10

Νέα έκδοση του Mozilla Firefox για Windows 10 είναι διαθέσιμη από σήμερα, με αρκετές βελτιώσεις σε εμφάνιση και ουσία.

Ο Firefox 40 έρχεται με διορθώσεις ασφαλείας και καλύτερη προστασία για add-ons τρίτων κατασκευαστών.