Τεχνική Υποστήριξη: 24670 22291

Η Microsoft διαγράφει εφαρμογές που δε έχουν ηλικιακό χαρακτηρισμό

Posted on June 19

Η εταιρεία τώρα προχωράει ένα βήμα παραπέρα, ενημερώνοντας τους προγραμματιστές ότι θα πρέπει οι εφαρμογές τους εντός των επομένων μηνών να διαθέτουν διαβάθμιση ηλικίας διαφορετικά θα αφαιρεθούν από το Store.

Η Microsoft θέλει να συμμορφωθεί με το International Age Rating Coalition και άρχισε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προγραμματιστές των οποίων οι εφαρμογές δεν έχουν ηλικιακό χαρακτηρισμό, για να τους ενημερώσει με τις προθέσεις της.

Η προθεσμία που δίνει η εταιρεία στους προγραμματιστές είναι έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016

Read 499 times