Τεχνική Υποστήριξη: 24670 22291

2009

Η εταιρεία Byte1 ιδρύθηκε το 2009 έχοντας βασικό της στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με το μικρότερο δυνατό κόστος και τη μέγιστη αποδοτικότητα, στους τομείς της Πληροφορικής των Τηλεπικοινωνιών και των Νέων Τεχνολογιών.

Η πολύχρονη εμπειρία μας και η γνώση της αγοράς της Πληροφορικής μας δίνει το πλεονέκτημα να κατανοήσουμε τις πραγματικές σας ανάγκες και να προτείνουμε αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις.